Pensia pentru limita de varsta

    Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare rsau in specialitate, dupa caz, prevazut de Legea nr.263/2010. Varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 din Legea nr.263/2010. Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare se va realiza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei cat si pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza prin cresterea acestuia, conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 din Legea nr.263/2010. Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, in conditiile legii. Drepturile de pensie limita de varsta se cuvin si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare daca cererea a fost depusa la data indeplinirii conditiilor. Daca cererea a fost depusa ulterior datei indeplinirii conditiilor, drepturile de pensie limita de varsta se acorda de la data depunerii cereii.
    Stabilirea pensiei pentru limita de varsta
Incepand cu data inscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie
    Acte necesare pentru inscrierea la pensia de limita de varsta:
        -cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta carnetul de munca (original si copie);
        -carnetul de asigurari sociale (original si copie);
        -alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
        -livretul militar (original si copie);
        -diploma de studii (original si copie), adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora; pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
        -adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
        -adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
        -dovada certificarii stagiului de cotizare;
        -procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
        -adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
        -acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
        -declaratie pe proprie raspundere ca solicitanta a nascut si crescut 3 sau mai multi copii pâna la vârsta de 10 ani;
        -certificatele de nastere ale copiilor (original si copie), alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
    Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant sau, dupa caz, de angajator, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare.
    In cazul persoanelor prevazute la art 5 alin (1) pct. I, II, III si IV din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre angajator sau de catre institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare.
   

Documentele se depun la:

Casa Judeteana de Pensii VASLUI - Ghiseul nr 1

Casa Locala de Pensii BARLAD