Pensia anticipata

    Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.
        In cazul cadrelor militare, soldatilor si gradatii voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru obtinerea pensiei antciicpate, pe langa conditiile enuntate mai sus este necesar si realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr.6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
        La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au in vedere perioadele in care asiguratul:
- a beneficiat pensie de invaliditate
- a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditiile absolvirii acestora
- a satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau in prizonierat
        Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta.
        Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta - La data indeplinirii conditiilor pentru a acordarea pensie pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate, trecerea la pensie limita de varsta facandu-se din oficiu.
Acte necesare:
- cerere pentru înscrierea la pensie anticipata
- carnetul de munca (original si copie);
- carnetul de asigurari sociale (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
- dovada certificarii stagiului de cotizare;
- procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
- adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
- alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant la data indeplinirii conditiilor de pensie.
        Drepturile de pensie anticipata se cuvin si se platesc:
- de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa la data indeplinirii conditiilor
- de la data depunerii cererii de pensionare, daca cererea de pensionare a fost depusa uletrior indeplinirii conditiilor
- dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.
Documentele se depun la:
Casa Judeteana de Pensii VASLUI - Ghiseul nr 1

Casa Locala de Pensii BARLAD