Acordarea ajutorului lunar pentru sotul supravietuitor conform Legii 578/2004 modificata prin Legea 255/2007

In conformitate cu Legea nr. 255 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor,
sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, in conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar.

Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
    c) nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
    d) durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
    e) nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) are domiciliul pe teritoriul Romaniei.

Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:
    a) 364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
    b) 140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori