Legea nr. 109 din 3 mai 2005, republicata privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

Artistii interpreti sau executanti, cetateni romani, care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist in perioada 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999 pe teritoriul Romaniei sau in strainatate au dreptul la indemnizatie pentru activitatea de liber profesionist al artistilor la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- au varsta standard de pensionare
- au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa de minimum 10 ani;
- realizeaza venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limita de varsta si stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicata de Institutul National de Statistica, aferenta anului anterior acordarii indemnizatiei.

Nu fac obiectul prezentei legi activitatile care nu sunt de natura artistic-interpretativa.

Dovedirea calitatii de beneficiar se face prin hotatarea emisa de Comisia pentru atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber - profesionist al artistilor interpreti sau executanti, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.

Beneficiaza de indemnizatie, in conditiile legii si artistii interpreti sau executanti, care, ca urmare a unei boli profesionale, certificata de medicul specialist in medicina muncii, nu au mai putut  desfasura activitate artistica.

Indemnizatia  se acorda, indiferent de varsta artistilor interpreti sau executanti daca fac dovada ca in urma unei boli profesionale nu au mai putut desfasura activitatea rtistica, precum si faptul ca au realizat o perioada de activitate artistic - interpretativa in regim de liber - profesionist de minimum 5 ani.